Ferdinand Max Bredt, Uzanan Odalık

Ferdinand Max Bredt, Uzanan Odalık

17. yüzyıldan itibaren Batı’da ilk olarak edebiyat, giyim ve dekoratif unsurlarda olmak üzere “Doğu kültürüne” karşı bir ilgi doğdu. Bu ilgiyle beraber 19. yüzyılda ulaşımın görece kolaylaşmasıyla Batılı ressamlar yeni ilham kaynakları bulabilmek için “Doğu”ya seyahat etmeye başladı. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle “Oryantalizm” olarak adlandırılan haremdeki gündelik hayat ve harem sakinleri gibi konuları işleyen, genellikle hayali bir “Orient” yani “Doğu” resmetme eğilimi taşıyan bir sanat akımı ortaya çıktı.

1860 yılında Leipzig’de dünyaya gelen Ferdinand Max Bredt, 19. yüzyılın önde gelen Alman Oryantalist ressamlarından biri olarak kabul edilir.  Bredt’in fırçasından çıkan “Uzanan Odalık” isimli resimde “doğu tarzı”nda döşenmiş bir iç mekânda, gösterişli giysileriyle minderlerin üzerine uzanan bir kadın görülüyor.  Bu resim, isminin de işaret ettiği gibi oryantalizm etkisindeki odalık janrına bir örnektir.

Menü